Поляков Андрій Павлович

Навчально-методична робота

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

1. Автомобільні двигуни

- Робочий план дисципліни

- Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальні посібники:

- Навчальний посібник до виконання курсового проекту 

- Тепловий та динамiчний розрахунок автомобiльних двигунiв. Навчальний посiбник

Методичні вказівки:

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автомобільні двигуни"

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Автомобільні двигуни"

- Методичні вказівки для виконання СРС з дисципліни "Автомобільні двигуни"

Перелік питаннь:

- Перелік питань з дисципліни до модуля 1

- Перелік питань з дисципліни до модуля 2

- Перелік питань з дисципліни на іспит

 

2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Робочий план дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальні посібники:

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1. Навчальний посібник

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Лабораторний практикум

Методичні вказівки:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи

Перелік питаннь:

Перелік питань з дисципліни до модуля 1

Перелік питань з дисципліни до модуля 2

Перелік питань з дисципліни на іспит

 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку Збройних Сил України

 - Робочий план дисципліни

- Робоча програма навчальної дисципліни

              Навчальні посібники:

- Сучасний стан та перспективи розвитку Збройних Сил України. Навчальний посiбник.

        Методичні вказівки:

- Методичні вказівки для виконання СРС з дисципліни "Сучасний стан та перспективи розвитку Збройних Сил України"

              Перелік питаннь:

- Перелік питань з дисципліни до модуля 1

- Перелік питань з дисципліни на залік